Informace o zpracování osobních údajů

Ve společnosti Global International Trade, s.r.o. se staráme o řádné zpracování osobních údajů, přičemž jejich ochrana je pro nás stejně důležitá. V tomto dokumentu Vám přinášíme přehled o zpracování osobních údajů, které je v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Provozovatelem osobních údajů je společnost Global International Trade, s.r.o. se sídlem Husova 4798, 430 03 Chomutov (dále jen "korespondenční adresa"), IČ: 04854586, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 254713.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely řádného poskytování produktů a služeb. Jde zejména o prodej přes e-shop, cenové nabídky, uzavření smluv, správy smluv nebo pro jednání o uzavření nebo o změně smlouvy.

Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však potřebné pro řádné poskytování našich produktů a služeb. Osobní údaje zpracováváme po dobu neurčitou. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány způsobem popsaným v tomto dokumentu, nebudeme Vám moci poskytnout naše produkty a služby v plném rozsahu.

Vaše osobní údaje zpracováváme dále i pro účely marketingu, pokud od Vás máme udělený souhlas. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i v jednotlivých částech, e-mailem na adrese info@doorhan-online.cz.

Oprávněným zájmem společnosti Global International Trade, s.r.o. je informovat Vás o novinkách týkajících se správy Vašich smluv a nabízet Vám produkty a služby v České republice.

Abychom zajistili řádný chod společnosti Global International Trade, s.r.o. a poskytli Vám kvalitní produkty a služby, mají přístup k Vašim osobním údajům i třetí subjekty. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, kurýrní služby a další osoby, které poskytují služby pro společnost Global International Trade, s.r.o. Tito zprostředkovatelé mají s námi uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou také vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně mlčenlivosti o nich, podle právních předpisů České republiky.

Máte právo kdykoli se obrátit na společnost Global International Trade, s.r.o. a požadovat informace a přístup ke zpracovávání osobních údajů. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech společnosti Global International Trade, s.r.o. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Global International Trade, s.r.o. využívá v rámci svých procesů automatizované informační systémy a profilování, jejichž cílem je zajištění chodu společnosti a poskytnutí kvalitních produktů a služeb přizpůsobených Vám přesně na míru. Pokud byste měli k informacím o zpracování osobních údajů jakékoli dotazy či připomínky, můžete nám je poslat buď e-mailem na adrese info@doorhan-online.cz nebo písemně na korespondenční adresu Global International Trade, s.r.o.